L'accés electrònic al vostre Ajuntament d'Alcoi amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament d'Alcoi difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament d'Alcoi.