Sol·licitud d'informe o atestat

Obtenir còpia d'informes, atestats o intervencions policials per part dels interessats en cada intervenció policial

Compañías de seguros, corredurías de seguros o los interesados que formen parte del informe o intervención policial

No hi ha plaç
Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi o Seu Electrònica
Policia Local d'Alcoi
No hi ha termini
No procedeix
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques
Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Segons normativa
Prèviament a la petició d'informes, deuen consultar en l'email atestados@alcoi.org, l'existència de les actuacions a sol·licitar
Instancia petición de informes

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Informació complementària