Sol·licitud d'informe o atestat
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Obtenir còpia d'informes, atestats o intervencions policials per part dels interessats en cada intervenció policial
Qui ho pot Presentar: Companyies d'assegurances, corredories d'assegurances o els interessats que formen part de l'informe o intervenció policial
Terminis de Presentació: No hi ha plaç
Presentació: Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi o Seu Electrònica
Òrgan Gestor: Policia Local d'Alcoi
Termini de resolució: No hi ha termini
Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Recursos: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques
Normativa bàsica: Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Pagament de taxes: Segons normativa
Informació Addicional: Prèviament a la petició d'informes, deuen consultar en l'email atestados@alcoi.org, l'existència de les actuacions a sol·licitar
Documentació relacionada: Instancia petición de informes
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb Sistema Clau
Documents a Presentar:
Documentación requerida
- Informació complementària