Consentiment de reutilització de documents
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Presentació de documents habitualment sol·licitats per l'ajuntament d'Alcoi
Òrgan Gestor: Òrgan destinatari de la documentació
Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb Sistema Clau