Convocatòria de Premis professionals de Música

Convocatòria de Premis professionals de Música

Alumnado que, reuniendo los requisitos indicados, desee optar a los premios profesionales

29/06/2021 09:00:00 - 03/07/2021 15:00:00

Únicament de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica

Conservatori Professional de Música Juan Cantó

La prova es realitzarà en l'IVAM CADA ALCOI d'Alcoi, el divendres dia 9 de juliol de 2021, a les 9.30 h

No procedeix

Resolució de 3 de juny de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen en la Comunitat Valenciana la fase de centre i la fase autonòmica dels premis professionals per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals dels ensenyaments de Música i Dansa en el curs acadèmic 2020-2021

Les persones participants han de comunicar i aportar en el moment de presentar la sol·licitud, a excepció de l’alumnat aspirant al premi de Fonaments de Composició, el programa que realitzaran, i tres còpies de cadascuna de les peces a interpretar, o del tema a exposar, en el cas de la modalitat d’Història de la Música

Convocatoria DOCV

Inscripción

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Inscripció
- Programa con que se opta al Premio de Música de Cámara
- Programa amb què s’opta al Premi d’Instrument