Sol·licitud de permís d'accés puntual per conversió en zona de vianants

Sol·licitud de permís d'accés puntual per conversió en zona de vianants

Personas físicas o jurídicas

Seu electrònica

Departament de Mobilitat Urbana Sostenible

Deu dies

No procedeix

No procedeixen

Llei de Procediment Comú de les Administracions Públiques

0 Instrucciones

0 Instruccions

Baix:
No és necessari demostrar la seva identitat
Documentación requerida
- Document acreditatiu d'identitat
- Documentació comprensiva del motiu que justifique el seu accés
- Permís de circulació del vehicle (o vehicles) per al qual sol·licita autorització
- Document acreditatiu de les tasques realitzades en la zona de prioritat per als vianants
- Rebut del pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de l'últim exercici o certificat d'Hisenda d'estar d'alta en l'IAE per a l'exercici corresponent