Subvencions per a l'adquisició de bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal

Subvencions per a l'adquisició de bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal

Persones físiques majors d'edat amb un any d'antiguitat de residència a Alcoi

14/06/2021 08:00:00 - 29/10/2021 23:59:00

Registre general de l'Ajuntament d'Alcoi (mitjançant cita prèvia) o Seu electrònica

Mobilitat Urbana Sostenible (MUS)

20 dies a partir de l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds

Desestimatori

Recurs potestatiu de reposició, recurs extraordinari de revisió o recurs contenciós administratiu

Llei General de Subvencions i Ordenança Municipal de Subvencions

0 Bases de la convocatoria 0 Bases de la convocatòria 1 Anuncio BOP 2 Instancia-solicitud 3 Mantenimiento de terceros
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud d'ajuda
- DNI
- Factura de l'element subvencionable en un establiment amb alta que el faculte per al seu comerç
- Justificant de pagament, que s'haurà realitzat mitjançant entitat financera, transferència bancària, xec nominatiu o targeta de crèdit o dèbit
- Justificació documental o gràfica del número de bastidor o xassís de l'element subvencionable
- Fitxa de manteniment de tercers