Matrícula cursos d'ampliació d'estudis de Dansa (CADES)

Matrícula cursos d'ampliació d'estudis de Dansa (CADES)

Personas físicas

13/09/2021 09:00:00 - 23/12/2021 20:00:00

Alumnat del centre: 22 de juny al 2 de juliol de 2021.
Alumnat de nou ingrés (superada la prova d'accés): 13 al 19 de setembre de 2021 - Fins el 23 de desembre si hagués places.

Únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica

Conservatori Elemental de Dansa

No procedeix

Taxes municipals per al curs 2021-2022

Consulteu el web del Conservatori de Dansa: https://conservatoridansaalcoi.com/matriculacion/

Formulario de matrícula

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Formulari de matrícula
- DNI del pare
- DNI de la mare
- DNI de l'alumne/a o pàgina del Llibre de família on figure
- Fotografia alumne/a grandària carnet (format jpg)
- Justificant de pagament de taxa