Convocatòria per a la selecció de personal Directiu, Docent i Auxiliar Administratiu de Tallers d'Ocupació

Convocatòria per a la selecció de personal Directiu, Docent i Auxiliar Administratiu de Tallers d'Ocupació. 

Persones físiques

26/11/2020 00:00:00 - 02/12/2020 23:59:00

Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi

Departament de Promoció Econòmica

No procedeix

Resolució de 30/12/2019 de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Publicada en el DOGV núm. 8730 de 31 de gener de 2020) per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació, exercici 2020 en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Publicada en el DOGV núm. 7832 de 20 de juliol de 2016)

El procés de selecció es regeix per les Bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu de Tallers d'Ocupació

Documentació relacionada: www.labora.gva.es/va/programas-formativos

0 Acta constitución grupo selección 1 Bases selección alumnado 2 Bases selección personal 3 Solicitud 4 Currículum Vitae Calendario
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud
- Currículum Vitae
- Documentació requerida en les bases