Convocatòria per a la selecció de personal Directiu, Docent i Auxiliar Administratiu de Tallers d'Ocupació

Convocatòria per a la selecció de personal Directiu, Docent i Auxiliar Administratiu de Tallers d'Ocupació. 

Personas físicas

31/08/2021 00:01:00 - 06/09/2021 23:59:00

Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi

Departament de Promoció Econòmica

No procedeix

Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació «Tallers d'ocupació», amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

El procés de selecció es regeix per les Bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu de Tallers d'Ocupació

https://labora.gva.es/es/programas-formativos


1 Acta constitución grupo selección de personal y

2 Relación puestos de trabajo

3 Calendario de actuaciones

4 Bases generales selección personal

5 Currículum vitae

6 Solicitud

7 Bases generales selección alumnado trabajador

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud
- Documentació requerida en les bases (opcional)