Inscripció per a proves d'accés a cursos d'ampliació d'estudis de Dansa (CADES)

Inscripció per a proves d'accés a cursos d'ampliació d'estudis de Dansa (CADES)

Padre, madre o tutor/a legal, o alumnado mayor de edad si fuese el caso

01/09/2021 09:00:00 - 23/12/2021 20:00:00

Si després de les inscripcions hi haguera places disponibles s'ampliaria el termini des de l'1 de setembre fins al 23 de desembre de 2021. Una vegada cobertes les places, la resta de l'alumnat inscrit quedaria en llista d'espera

Seu electrònica

Conservatori Elemental de Dansa

A l'alumnat que s'inscriga se li realitzarà una prova d'accés per a determinar el nivell del curs en el qual s'haurà de matricular

Desestimatori

Amb prova d'accés
Requisit: Alumnat a partir de 14 anys complits l'any en el qual es formalitza la matrícula

Tot l'alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares, pares o tutors legals hauran de portar la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud generada en el procés telemàtic el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori). Consulteu web del Conservatori: www.conservatoridansaalcoi.com

Solicitud de inscripción

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud d'inscripció