Inscripció per a la realització de proves d'accés d'ensenyaments elementals de Dansa

Inscripció per a la realització de proves d'accés ensenyaments elementals de Dansa

Padre, madre o tutor/a legal

01/09/2021 09:00:00 - 06/09/2021 20:00:00

Ampliat el termini de presentació

Seu electrònica

Conservatori Elemental de Dansa

Llistes provisionals per a proves d'accés: 14 de juny de 2021
Llistes definitives per a proves d'accés: 18 de juny de 2021
Nous terminis:
Llistes provisionals per a proves d'accés: 8 de setembre de 2021
Llistes definitives per a proves d'accés: 14 de setembre de 2021
Realització de les proves d'accés: 16 i 17 de setembre de 2021
La llista d'aprovats/admesos es farà pública el divendres 20 de setembre de 2021
La formalització de matrícula es podrà realitzar del 20 al 26 de setembre de 2021

Desestimatori

Resolució de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022

Tot l'alumnat que realitze la prova, o, en el seu cas, mares, pares o tutors legals hauran de portar la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud generada en el procés telemàtic el dia de la prova (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori). Si fora el cas, cal consultar en el Centre la documentació exigida per a la realització de la prova per a alumnes amb menor edat de l'ordinària (8 anys) o major edat (12 anys). Més informació en: www.conservatoridansaalcoi.com

Solicitud de inscripción

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Instància