Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a l'Ajuntament
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a l'Ajuntament sense un tràmit definit en el catàleg

Òrgan Gestor:

SIAC

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb Sistema Clau
Documents a Presentar:
Documentación requerida
- Documento