Inici -> Validació del certificat de segell de la seu eletrònica

Validació del certificat de segell de la seu eletrònica

 

Segons l'establert en l'article 6.1 d) del Real Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació de certificats de segell d'òrgan, que estarà accessible de forma directa i gratuïta.

Per fer això, el Ministeri de la Presidència ofereix la plataforma RED SARA, mitjançant la qual podrà verificar la validesa dels certificats de segell d'òrgan de l'Ajuntament d'Alcoi, de forma directa i gratuïta.

Els certificats de segell d'òrgan tenen la utilitat d'assegurar que les actuacions automatitzades estan firmades per l'Ajuntament d'Alcoi.

 

 
 

 

Informació actualitzada a data: 2 d'Octubre del 2017
tornar
imprimir
imprimir