Inici -> Tributs i pagaments

Tributs i pagaments

 

Cadascun dels tributs es regirà conforme el que estableix l'ordenança corresponent, especificant-se en cadascuna d'elles les circumstàncies particulars d'aquests tributs.

Dins de cada rebut podrà descarregar-se tant la carta de pagament com el justificant de pagament. Podrà realitzar el pagament personant-se en l'entitat corresponent amb la carta de pagament.

Les dades que es poden consultar a través d'aquest servei són:

  • Rebuts: relació de rebuts pendents de pagament i rebuts cobrats.
  • Consulta de conceptes pels quals tributa: informació sobre els rebuts dels diferents conceptes tributaris, agrupant els mateixos en funció del seu estat.
  • Calendari fiscal: calendari del contribuent.
 
 

 

Informació actualitzada a data: 19 de juny de 2020