El sol·licitant pot acudir físicament a les dependències de l'Ajuntament d'Alcoi per efectuar la sol·licitud.


Registre d'Entrada
 C/ Sant Llorenç, 2 - 03801 Alcoi
 Telèfon: 96 553 71 00 - ext. 2103
 Fax: 96 553 71 69
 E-mail: siac@alcoi.org