Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

ELS MÉS VISITATS

Tràmits

Àrea: 

Nom Sense certif. Amb certif.
Serveis a les Persones
DEPENDÈNCIA - Tràmits    
DONA - Estades de temps lliure per a dones    
DONA - Programa de teleassistència mòbil per a les persones víctimes de violència de gènere    
FAMÍLIA - Renda garantida de ciutadania    
FAMÍLIA - Sol·licitud d'adopció    
FAMÍLIA - Sol·licitud de percepció de prestacions econòmiques individualitzades: ajudes d’emergència    
FAMÍLIA - Títol de família nombrosa    
MAJORS - Carnet de soci dels centres municipals de majors    
MAJORS - Carnet municipal de pensionista    
MAJORS - Centres residencials per a persones majors    
MAJORS - Programa 'Major a casa'    
MAJORS - Programa 'Menjar a casa'    
MAJORS - Programa 'No Estigues Sol per Nadal'    
MAJORS - Programa de termalisme social de l'IMSERSO    
MAJORS - Programes d’ajudes per a sufragar estades de respir en residències i centres de dia.    
MAJORS - Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)    
MAJORS - Sol·licitud de participació en el programa social de vacances per a majors de l'IMSERSO    
MAJORS - Sol·licitud de vacances socials per a majors a la Comunitat Valenciana    
MAJORS - Teleassistència    
MAJORS - Termalisme social de la Comunitat Valenciana    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - CEEM (Centres Específics per a persones amb malaltia mental crònica)    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - Centre de dia per a persones amb discapacitat    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - reconeixement del grau de discapacitat    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - Residència per a persones amb discapacitat    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - Sol·licitud de targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - Subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transports de LISMI    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda    
SERVEIS SOCIALS GENERALS - Alberg de transeünts    
SERVEIS SOCIALS GENERALS - Pensió no contributiva de jubilació    
SERVEIS SOCIALS GENERALS - Pensió no contributiva d’invalidesa