Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

ELS MÉS VISITATS

Oposicions

 

 

AGENT DE LA POLICIA LOCAL - GRUP: C1 - SUSPESES
7 places (5 per oposició lliure y 2 del torn de mobilitat)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases    
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies    
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
AGENT DE LA POLICIA LOCAL - GRUP: C1
6 places (4 per oposició lliure i 2 del torn de mobilitat)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 23/05/17  
Extracte del BOE BOE 1/09/17  
Termini de presentació d’instàncies 2/09/17 - 21/09/17    
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
AUXILIAR DE BIBLIOTECA-ARXIU (promoció interna) - GRUP: C2
1 plaça, por concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 8/02/17  
Extracte del BOE BOE 13/03/17  
Termini de presentació d’instàncies 14/03/17 - 2/04/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 23/05/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 7/07/17  
Anuncis dels resultats    
ENCARREGAT DE CONSERVATORI (PROMOCIÓ INTERNA) - GRUP: C1
2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 8/02/17  
Extracte del BOE BOE 13/03/17  
Termini de presentació d’instàncies 14/03/17 - 2/04/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 23/05/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 6/07/17  
Anuncis dels resultats          
ENCARREGAT-RESPONSABLE DEL SERVEI ELÈCTRIC - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 3/04/17  
Extracte del BOE BOE 3/05/17  
Termini de presentació d’instàncies 4/05/17 - 23/05/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 15/06/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
OFICIAL DE JARDINS - GRUP: C2
2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 22/06/17  
Extracte del BOE BOE 1/09/17  
Termini de presentació d’instàncies 2/09/17 - 21/09/17    
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL - BASES RECTIFICADES 22/04/2015 - GRUP: C1
2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 16/02/15    
Extracte del BOE BOE 2/03/15  
Termini de presentació d’instàncies 3/03/15 - 22/03/15    
Llista provisional de persones admeses BOP 14/05/15  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
TÈCNIC AUXILIAR EN INFORMÀTICA - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 20/03/17  
Extracte del BOE BOE 4/04/17  
Termini de presentació d’instàncies 5/04/17 - 24/04/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 23/05/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 30/06/17  
Anuncis dels resultats        
TÈCNIC SUPERIOR D'ESPORTS - GRUP: A1
1 plaça, per oposició lliure.
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 21/12/16  
Extracte del BOE BOE 11/01/17  
Termini de presentació d’instàncies 12/01/17 - 31/01/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 20/03/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen    
Anuncis dels resultats          
TREBALLADOR SOCIAL - GRUP: A2
1 plaça per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 21/02/17  
Extracte del BOE BOE 13/03/17  
Termini de presentació d’instàncies 14/03/17 - 2/04/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 23/05/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 13/07/17  
Anuncis dels resultats