Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

ELS MÉS VISITATS

Tauler d'anuncis

Data Inici Data Fi Àrea Descripció Docum.
24/03/2017 08/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - CULTURA CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA A l'EXPLOTACION I ELS DE MANTENIMENT INTEGRAL DEL TEATRE CALDERON D'ALCOI  
20/03/2017 10/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - MEDI AMBIENT RESOLUCION PER INICI DE PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ PER MITJÀ DE SORTEIG DE PARCEL·LES PER HORTS SOCIALS ECOLÒGICS  
10/03/2017 01/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - RECAPTACIO RELACIÓ DE CONTRIBUENTS QUE NO HAN INGRESSAT EL CORRESPONENT TRIBUT EN PERÍODE VOLUNTARI  
10/03/2017 01/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA RESUMEN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DESDE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016  
10/03/2017 01/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - RECAPTACIÓ RELACIÓ DE EDICTES PER DEUTES MUNICIPALS  
10/03/2017 01/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SANITAT NOTIFICACION DE DECRET 472 DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE NETEJA D'HABITATGE  
10/03/2017 01/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE IMPOSICIÓ DE MULTA COERCITIVA PER INCOMPLIMENT ORDRE DE DEMOLICIÓ DE FINCA SITUADA EN C / Caramanxel, 42  
10/03/2017 01/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - TRIBUTS CONVOCATÒRIA AJUDA ECONÒMIQUES FAMILIARS 2017  
10/03/2017 01/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - MEDI AMBIENT NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA SOBRE RESOLUCION EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 2016/GMA/451  
10/03/2017 01/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - MEDI AMBIENT NOTIFICACIÓ PER COMPAREIXENÇA SOBRE RESOLUCION EXPEDIENT ADMINISTRATIU 2016 / GMA / 273  
10/03/2017 01/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - TIBUTS PUBLICACION TAXA PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN LA MODALITAT DE MERCAT AMBULANT EN SANT ROC I ZONA NORD  
10/03/2017 01/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - RECAPTACIÓ ANUNCI DE SUBHASTA / ENAJENACION PER ADJUDICACIÓ DIRECTA  
09/03/2017 31/03/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE IMPOSICIÓ DE MULTA COERCITIVA PER INCOMPLIMENT ORDRE EXECUCIÓ DE REFORMA D'HABITATGE SITUADA AL C / PURISSIMA, 8  
09/03/2017 31/03/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACION EXPEDIENT SOBRE VIDRES TRENCATS EN EDIFICI SITUAT AL C / VISTABELLA, 1  
09/03/2017 31/03/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACION EXPEDIENT PER FALTA DE MANTENIMENT A ACCÉS A LOCAL SITUAT EN DR SEMPERE, 18  
09/03/2017 31/03/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME REQUERIMENT PER A NETEJA I TANCAMENT D'ACCESSOS A L'INTERIOR DE L'EDIFICI EN C / SANT MAURE, 39  
09/03/2017 31/03/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DENEGANT SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PER PAVIMENTACIÓ DE TERRES EN C / SANT MAURE, 17  
09/03/2017 31/03/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DENEGANT SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRA MENOR PER A CANVIAR BALCÓ A POETA JOAN VALLS, 31  
09/03/2017 31/03/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACION D'INFORME PER canalitzar AIGÜES PLUVIALS EN CASETA CORBI, 3  
09/03/2017 31/03/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACION SOBRE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE DESPESES DE DEMOLICIÓ DE FINCA SITUADA EN ALCASSARES, 24  
09/03/2017 31/03/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACION ACORD JUNTA GOVERN LOCAL SOBRE DESESTIMACION SOL·LICITUD AJUDA PER REHABILITACIÓ EDIFICIS I HABITATGES A AREA REGENACION I RENOVACIÓ URBANA D'ALCOI  
09/03/2017 11/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - LLICÈNCIES I APERTURES COMUNICACION DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D'ACTIVITAT DE SUPERMERCAT A L'AV JUAN GIL ALBERT  
09/03/2017 11/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - LLICÈNCIES I APERTURES COMUNICACION DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D'ACTIVITAT DE TALLER DE CONFECCIÓ A POL.COTES BAIXES  
09/03/2017 26/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SANITAT APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA PER TINENÇA D'ANIMALS A L'ENTORN FAMILIAR  
09/03/2017 26/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - MEDI AMBIENT CAMPANYA PER AL CONTROL I ELIMINACIÓ DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI  
09/03/2017 26/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - MEDI AMBIENT TREBALLS REALITZATS COM CONSEQÜÈNCIA DE LES TEMPESTATS DE PLUJA, NEU I VENT  
09/03/2017 11/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - INSPECCIÓ TÉCNICA D'EDIFICIS DIVSERSAS NOTIFICACIONS SOBRE EXPEDIENTS D'INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS  
09/03/2017 11/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS DIVSERSAS NOTIFICACIONS SOBRE EXPEDIENTS D'INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS  
09/03/2017 11/04/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 10 DE DESEMBRE DE 2016  
23/12/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME RESOLUCION SOBRE ORDRE D'EXECUCIÓ TREBALLS DE TANCAMENT PARCEL·LA ADO-11 EN URBANITZACIÓ SERELLES  
13/07/2015 22/11/2018 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE ACORDS DE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE JUNY DE 2015  
13/07/2015 22/11/2018 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE JUNY DE 2015  
24/03/2015 14/04/20215 DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA NOTIFICACIÓ D'INICI DE PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE TRANSPORT PER CARRETERA  
02/03/2015 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA NOTIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'EXPEDIENTS SANCIONADORS  
04/12/2013 24/08/2013 CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. D-142/2013  
04/12/2013 area_
02/03/2015 20/02/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA JUNTA GOVERN LOCAL DE 20 DE FEBRER DE 2015  
30/03/2015 30/04/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - ENGINYERIA OBERTURA INFORMACIÓ PÚBLICA DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE CENTRE DE RENTAT AUTOMÀTIC DE ROBA EN ESTACIÓ DE SERVEI EXISTENT  
06/08/2015 08/09/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE ACORDS DEL PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE DATA 7 D'ABRIL DE 2015  
09/08/2016 15/09/2016 AJUNTAMENT D'ALCOI - TRIBUTS EDICTE DE COBRANÇA DE LA SEGONA VOLUNTÀRIA DE L'IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTICA I URBANA I DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2016