Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

ELS MÉS VISITATS

Tauler d'anuncis

Data Inici Data Fi Àrea Descripció Docum.
14/09/2017 06/10/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA RELACIÓ DE RESOLUCIONS D'ALCALDIA DES DEL 19 DE MAIG AL 13 DE JUNY DE 2017  
14/09/2017 06/10/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - PATRIMONI CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A REHABILITACIÓ D'ELEMENTS FIXES D'ORNAMENT AMB VALOR HISTÒRIC, ARTÍSTIC, SITUATS EN INTERIORS I JARDINS D'IMMOBLES PRIVATS A ALCOI  
14/09/2017 06/10/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SANITAT PROPOSTA DE L'INSTRUCTOR DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR 3731/2017  
14/09/2017 06/10/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SANITAT RESOLUCION DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR 3011/2017  
14/09/2017 05/10/2017 DIPUTACIÓ D'ALACANT CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A CONSERVACIÓ I MILLORA DELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS. ANUALITAT 2017  
14/09/2017 06/10/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE DESPESES PER DEMOLICIÓ EDIFICI SITUAT AL C / SANT NICOLAU, 92  
13/09/2017 29/09/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - CULTURA BASES DE LA XXVIII CONVOCATÒRIA DE LA BECA D'ESTUDIS MUSICALS ANTONIO PEREZ VERDU  
11/09/2017 03/10/2017 AYUNTAMIENTO DE ALCOY - DEPORTES BASES CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS ESPORTIVES D'ALCOI DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL    
11/09/2017 03/10/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - ESPORTS BASES CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS ESPORTIVES D'ALCOI DE FUTBOL CATEGORIA CADET    
11/09/2017 02/10/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - PERSONAL RESULTAT DEL SEGON EXERCICI PER A COBRIR EN PROPIETAT DUES PLACES D'ENCARREGAT DEL CONSERVATORI  
11/09/2017 13/10/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS NOTIFICACIONS SOBRE EXPEDIENTS INSTRUÏTS SOBRE INSPECCIÓ D'EDIFICIS  
06/09/2017 28/09/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - PERSONAL RESULTATS PRIMER EXERCICI PER COBRIR EM PROPIETAT DUES PLACES DE ENCARREGAT DEL CONSERVATOTORI D'ALCOI  
14/08/2017 27/09/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - PATRIMONI PROPOSTA DE BASES PER A la CONVOCATÒRIA DE CREACION D'UNA BORSA D'ADJUDICACIÓ D'HABITATGES MUNICIPALS O LA SEVA GESTION TÉ L'AJUNTAMENT  
02/08/2017 16/11/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - PROMOCIÓ ECONÒMICA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL D'AJUDES ECONOMICAS A EMPRESES COMERCIALS I DE SERVEIS PER A SUFRAGAR DESPESES D'ADEQUACIÓ DE LOCALS DEL CENTRE D'ALCOI. PERÍODE 2017  
02/08/2017 16/11/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - PROMOCIÓ ECONÒMICA CONVOCATÒRIA DE PREMIS A LA IMPLANTACIÓ D'EMPRESES COMERCIALS O DE SERVEIS EN LOCALS DEL CENTRE D'ALCOI. PERÍODE 2017  
23/12/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME RESOLUCION SOBRE ORDRE D'EXECUCIÓ TREBALLS DE TANCAMENT PARCEL·LA ADO-11 EN URBANITZACIÓ SERELLES  
13/07/2015 22/11/2018 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE ACORDS DE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE JUNY DE 2015  
13/07/2015 22/11/2018 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE JUNY DE 2015  
24/03/2015 14/04/20215 DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA NOTIFICACIÓ D'INICI DE PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE TRANSPORT PER CARRETERA  
02/03/2015 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA NOTIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'EXPEDIENTS SANCIONADORS  
04/12/2013 24/08/2013 CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. D-142/2013  
04/12/2013 area_
02/03/2015 20/02/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA JUNTA GOVERN LOCAL DE 20 DE FEBRER DE 2015  
30/03/2015 30/04/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - ENGINYERIA OBERTURA INFORMACIÓ PÚBLICA DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE CENTRE DE RENTAT AUTOMÀTIC DE ROBA EN ESTACIÓ DE SERVEI EXISTENT  
06/08/2015 08/09/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE ACORDS DEL PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE DATA 7 D'ABRIL DE 2015  
09/08/2016 15/09/2016 AJUNTAMENT D'ALCOI - TRIBUTS EDICTE DE COBRANÇA DE LA SEGONA VOLUNTÀRIA DE L'IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTICA I URBANA I DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2016