Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

ELS MÉS VISITATS

Tauler d'anuncis

Data Inici Data Fi Àrea Descripció Docum.
17/01/2017 06/02/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SERVEIS ECONÒMICS EXPOSICIÓ PÚBLICA PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA DE PERSONAL, EXERCICI 2017  
11/01/2017 09/02/2017 CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI INFORMACION PUBLICA DE DECLARACION DE INTERES COMUNITARIO RELATIVA A CAMPAMENTO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS  
28/12/2016 20/01/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACION DE LA RESOLUCION SOBRE ORDRE EXECUCIÓ TREBALLS PER A ADAPTAR A NORMATIVA L'AIRE CONDICIONAT EN C / JORDI DE SANT JORDI, 9  
21/12/2016 22/01/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2016  
20/12/2016 22/01/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS NOTIFICACION D'EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS AMB RELACIÓ A LA INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS  
15/11/2016 08/03/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - RECAPTACIÓ RELACIÓ DE EDICTES PER DEUTES MUNICIPALS  
23/12/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME RESOLUCION SOBRE ORDRE D'EXECUCIÓ TREBALLS DE TANCAMENT PARCEL·LA ADO-11 EN URBANITZACIÓ SERELLES  
13/07/2015 22/11/2018 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE ACORDS DE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE JUNY DE 2015  
13/07/2015 22/11/2018 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE JUNY DE 2015  
24/03/2015 14/04/20215 DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA NOTIFICACIÓ D'INICI DE PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE TRANSPORT PER CARRETERA  
02/03/2015 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA NOTIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'EXPEDIENTS SANCIONADORS  
04/12/2013 24/08/2013 CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. D-142/2013  
04/12/2013 area_
02/03/2015 20/02/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA JUNTA GOVERN LOCAL DE 20 DE FEBRER DE 2015  
30/03/2015 30/04/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - ENGINYERIA OBERTURA INFORMACIÓ PÚBLICA DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE CENTRE DE RENTAT AUTOMÀTIC DE ROBA EN ESTACIÓ DE SERVEI EXISTENT  
06/08/2015 08/09/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE ACORDS DEL PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE DATA 7 D'ABRIL DE 2015  
09/08/2016 15/09/2016 AJUNTAMENT D'ALCOI - TRIBUTS EDICTE DE COBRANÇA DE LA SEGONA VOLUNTÀRIA DE L'IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTICA I URBANA I DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2016