Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

ELS MÉS VISITATS

Tauler d'anuncis

Data Inici Data Fi Àrea Descripció Docum.
23/06/2017 15/07/2017 SUMA GESTION TRIBUTARIA EXPOSICIÓ DE MATRICULES D'IAE  
23/06/2017 25/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 31 DE MARÇ DE 2017  
23/06/2017 25/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 27 DE FEBRER DE 2017  
23/06/2017 02/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 26 DE JUNY DE 2017  
23/06/2017 02/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE JUNY DE 2017  
23/06/2017 02/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 DE JUNY DE 2017  
23/06/2017 02/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE JUNY DE 2017  
23/06/2017 02/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE JUNY DE 2017  
23/06/2017 05/08/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SANITAT RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA TINENÇA D'ANIMALS A L'ENTORN HUMÀ  
23/06/2017 09/07/2017 AYUNTAMIENTO DE SESTAO EDICTE DE NOTIFICACIONS DE PROVISIONS DE CONSTRENYIMENT  
22/06/2017 14/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - RECAPTACIÓ RELACIÓ DE EDICTES PER DEUTES MUNICIPALS  
22/06/2017 14/07/2017 CONSELLERRIA DE HACIENDA Y MODELO ECONOMICO NOTIFICACIÓ SOBRE MANTENIMENT DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA DE L'EMPRESA URBARXELL SERVEIS, SLU  
22/06/2017 14/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - INTERVENCIÓ EXPOSICIÓ DEL COMPTE GENERAL 2016  
22/06/2017 14/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIQUES D'ALCOI  
12/06/2017 04/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA I MANTENIMENT D'ACCÉS A LOCAL AL C / DR. SEMPERE, 18  
12/06/2017 25/07/2017 MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS L'ALCOI I EL COMTAT APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL 2016 DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ALCOIA I EL COMTAT  
12/06/2017 21/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE MAIG DE 2017  
12/06/2017 14/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE DELS ACORDS DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 30 DE GENER DE 2017  
12/06/2017 14/05/2018 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE DELS ACORDS DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DATA 9 DE GENER DE 2017  
12/06/2017 21/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE JUNY DE 2017  
12/06/2017 21/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 DE JUJNIO DE 2017  
12/06/2017 21/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 DE MAIG DE 2017  
12/06/2017 25/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS NOTIFICACIÓ DE VENCIMENTS DE TERMINI PER COMPARÈIXER SOBRE INSPECCIÓ D'EDIFICIS  
12/06/2017 04/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - BENESTAR SOCIAL NOTIFICACIÓ DEL TRÀMIT D'AUDIÈNCIA RELATIVA A SITUACIÓ DE RISC DE MENOR  
12/06/2017 04/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - TRIBUTS OBERTURA PERIODE VOLUNTARI DE RECAUDACION DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER COL·LOCACIÓ DE TAULES I CADIRES A LA VIA PÚBLICA  
12/06/2017 04/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - TRIBUTS APROVACIÓ DEL PADRÓ SOBRE TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER COL·LOCACIÓ DE TAULES I CADIRES A LA VIA PÚBLICA  
12/06/2017 13/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - LLICÈNCIES I APERTURES SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE REPARACIÓ I MAGATZEM DE MAQUINÀRIA JACQUARD EN C / FILA MUNTANYESOS  
12/06/2017 13/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - LLICÈNCIES I APERTURES SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL D'IMPREMTA I SERIGRAFIA EN C / TOSSAL  
12/06/2017 13/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - APERTURES SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE TALLER DE FABRICACIÓ DE MUNTATGES AUXILIARS PER A LA INDÚSTRIA TÈXTIL EN C/ FILÀ BENIMERINES  
09/06/2017 22/07/2017 AJUNTAMENT D'ALCOI - SANITAT APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D'ANIMALS A L'ENTORN HUMÀ  
18/04/2017 27/05/2020 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 31 DE MARÇ DE 2017  
04/04/2017 13/05/2020 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2017  
23/12/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - URBANISME RESOLUCION SOBRE ORDRE D'EXECUCIÓ TREBALLS DE TANCAMENT PARCEL·LA ADO-11 EN URBANITZACIÓ SERELLES  
13/07/2015 22/11/2018 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE ACORDS DE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE JUNY DE 2015  
13/07/2015 22/11/2018 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE JUNY DE 2015  
24/03/2015 14/04/20215 DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA NOTIFICACIÓ D'INICI DE PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE TRANSPORT PER CARRETERA  
02/03/2015 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA NOTIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS D'EXPEDIENTS SANCIONADORS  
04/12/2013 24/08/2013 CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. D-142/2013  
04/12/2013 area_
02/03/2015 20/02/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA ORDRE DEL DIA JUNTA GOVERN LOCAL DE 20 DE FEBRER DE 2015  
30/03/2015 30/04/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - ENGINYERIA OBERTURA INFORMACIÓ PÚBLICA DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL DE CENTRE DE RENTAT AUTOMÀTIC DE ROBA EN ESTACIÓ DE SERVEI EXISTENT  
06/08/2015 08/09/2015 AJUNTAMENT D'ALCOI - SECRETARIA EXTRACTE ACORDS DEL PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE DATA 7 D'ABRIL DE 2015  
09/08/2016 15/09/2016 AJUNTAMENT D'ALCOI - TRIBUTS EDICTE DE COBRANÇA DE LA SEGONA VOLUNTÀRIA DE L'IMPOST BÉNS IMMOBLES NATURALESA RÚSTICA I URBANA I DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2016